Saltar a continguts

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA

Navegació

 
 

Menú principal

Serveis d'Educació Social

Imatge de complement
Casal Santa Eugènia

El Centre Obert per a Infants Casal Santa Eugènia, està ubicat al carrer Agudes 20, adreçat als infants de 6 a 12 anys (de 1er a 6è d’Educació Primària).

El servei atén a un total de 40 infants, distribuïts en dos grups:

• Grup petits: 20 places d’infants de 6 a 7 anys amb atenció directa els dilluns, dimecres i divendres.
• Grup Mitjans: 20 places d’infants de 8 a 12 anys amb atenció directa els dimarts, dijous i divendres.
• Els divendres atenem a tot el grup de 40 nens (de 1er a 6è), amb el suport de dos monitors/es.


L’equip educatiu està format per 2 educadors/es, un dels quals té la funció de Coordinador/a.
Com ja hem dit, les edats que comprèn el Centre Obert Infantil és dels 6 als 12 anys. D’aquesta franja d’edat podem fer diferents consideracions:
- L’infant inicia un període d’estabilitat emocional. Comença l’ampliació de les seves relacions amb el grup d’iguals i cap a l’adquisició de nous aprenentatges. És l’etapa en que es produeix la sortida del món familiar per ampliar el cercle de relacions socials. Comença a considerar el grup com un element important per a l’afirmació i el desenvolupament del seu propi jo. Encara necessita dels adults per resoldre situacions problemàtiques, però comença a cercar en el grup d’iguals el lloc on exercir la seva autonomia. El grup es forma segons els interessos del moment.
L’infant pot realitzar experiències de reciprocitat i de solidaritat, tan essencials per al seu creixement mental i el seu equilibri futur. És en la família on satisfà els seus desitjos egocentristes i individualistes, en contraposició amb el món exterior, que li exigeix formar part d’un col•lectiu en que és un membre més.
En aquesta edat, en general, també cal tenir en compte la poca capacitat per organitzar jocs de forma espontània i es solen produir molts conflictes que necessiten de la mediació de l’educador/a per resoldre’ls. Tanmateix cerquen l’aprovació de l’adult de referència, cosa que manifesten amb un alt grau de participació i de receptivitat de les propostes que se’ls hi ofereixen.

En els casos de desatenció familiar acostuma a repercutir en l’infant en diferents aspectes:
• la higiene, amb una manca d’hàbits
• l’alimentació amb un escàs seguiment sanitari per part de la família
• la manca d’atenció a les necessitats afectives, que contrasta amb la sobreprotecció mare - fill/a amb la que es dificulta la transició cap a l’autonomia, la dificultat per relacionar-se amb el grup d’iguals, i en ocasions, això pot portar cap a l’absentisme escolar
• la inexistència d’un suport i interès en el projecte educatiu del fill/a

Totes aquests dificultats, si no es resolen, poden donar pas a trastorns emocionals, cognitius...i un fracàs escolar més o menys immediat.