Saltar a continguts

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA

Navegació

 
 

Menú principal

Serveis d'Educació Social

Imatge de complement
Casal Can Gibert

El Centre Obert Casal Can Gibert es troba al Passatge Puigneulós núm. 10, al barri de Can Gibert del Pla, pels infants de 8 a 12 anys (3r a 6è d’EP).
El servei atén a un total de 24 infants. L’equip educatiu està format per 2 educadors/es, un dels quals té la funció de Cap de Servei.
Com ja hem dit, les edats que comprèn el Centre Obert Casal Can Gibert és dels 8 als 12 anys. D’aquesta franja d’edat podem fer diferents consideracions:

L’infant comença l’etapa de consolidació de la sociabilitat. El desig de reafirmar la seva personalitat porta tensions al grup. També es consolida la definició d’interessos i aptituds i la capacitat de compartir, dialogar i treballar en grup per a un mateix fi, però es necessita encara la intervenció de l’adult per assentar-ne les bases.
Els grups solen ser més estructurats i es formen bàsicament amb membres del mateix sexe per afirmar les seves característiques pròpies. El grup comença a ser un element important de contenció i regulació de normes i conflictes. És necessari que l’educador creï marcs de referència normativa clars i objectius. Tanmateix comencen a aparèixer els lideratges (positius i negatius) i es van situant els diferents rols en el grup.
En aquesta etapa també es comença a cercar l’autocontrol i autodomini de les necessitats i els impulsos. L’infant esdevé més independent del nucli primari i està més exposat a influències de forces externes. Està més motivat per la vivència de noves experiències i nous aprenentatges.

En situacions de precarietat i abandó que es produeixen en el nucli familiar sovint:
• es troba en el carrer un medi on es poden desenvolupar les seves inquietuds i necessitats (de relació, afectives...), i on poder desvincular-se del nucli familiar.
• s’accentuen actituds d’inadaptació (absentisme escolar, petits actes delictius, desescolarització...)
• es pateix la sobrecàrrega de responsabilitats amb els germans més petits.
• es manifesta un retard temporal en la resolució de les etapes anteriors (a nivell d’aprenentatges, emocional...)

Totes aquests dificultats, si no es resolen, poden tendir cap a la marginació social en posteriors etapes.