Saltar a continguts

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA

Navegació

 
 

Menú principal

Serveis d'Educació Social

Imatge de complement Veure galeria
Treball amb families

La família és la unitat educativa fonamental de la nostra societat. És l'àmbit adequat per a la transmissió de valors, actituds i normes que condicionen el creixement i la maduració dels nostres fills/es. És l'espai on es rep i es viu una cultura concreta. Aquest programa vol treballar perquè cada família pugui desenvolupar amb coherència i responsabilitat, a partir de la situació concreta en que es trobi, les seves funcions educatives.
Ho fem des de la convicció de que formem una comunitat educativa on cada part implicada-pares/mares-nois/es-educadors/es-hi tenen les seves aportacions a fer. Creiem fonamental col.laborar amb els pares/mares en la feina d'educació dels fills/es, ben enllaçats amb la tasca duts a terme per altres instàncies socioeducatives, especialment l'escola i els Serveis Bàsics d'Atenció Social. Totes les constatacions anteriors es fan especialment paleses en el cas de famílies immigrades, on el xoc produït pel procés migratori agreuja les dificultats que totes les famílies tenen en aquest camp de l'educació dels fills/es i on el contrast cultural els fa més difícil desenvolupar les pròpies potencialitats i models educatius.

Activitats que es realitzen

- Observatori permenent de la família

- Suport tècnic a la resta de serveis.

- Escola de Pares.

- Fem Feina Famílies.

- Les famílies i la participació Comunitària.

- Programa Tallers per pares i mares: Grup de Mares i Grup Eines.

Horari: Els dimecres de 10 a 12h al Centre Obert d'Adolescents Güell.