Saltar a continguts

SALESIANS SANT JORDI - PES GIRONA

Navegació

 
 

Menú principal

Història

El Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia és el nom que reben el conjunt d’activitats educatives que la Parròquia organitza pels infants, adolescents i joves del barri, en el camp de l’educació social i l’educació en el lleure. També per a les seves famílies.

 

El Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia és una entitat de titularitat parroquial que dinamitza activitats en el camp del lleure des del 1981.

 

Uns breus apunts de la seva història:

 

·         El curs 1995-96 va obrir un servei de Centre Obert tres dies per setmana per a infants de 6 a 14 anys. Només hi treballava un professional a jornada parcial i tres voluntàries.

 

·         El curs 1996-97, es consolida l’equip de professionals amb un total de quatre (tres educadors socials i una pedagoga social) dedicats a mitja jornada. S’ofereix un servei de cinc dies per setmana amb el ventall horari de tarda (de 17 a 20 hores). Es consolida l’equip de voluntaris, cosa que permet l’ampliació dels casos atesos. En aquest moment s’estrenyen el llaços de col·laboració amb els serveis socials del barri de Santa Eugènia.  Es van atendre 65 infants i joves d’octubre a juny.

·         El curs 1997-98 el Centre Obert pren més força amb la contractació de dos professionals més (dos pedagogs) i amb l’endegament d’un Centre Obert per adolescents, gràcies a la cessió per part de Caritas Diocesana d’una pedagoga a temps parcial.

·         L’any 1998 es va signar el Conveni amb l’Ajuntament de Girona per gestionar els dos Centres Oberts del sector: el d’infants al barri de Santa Eugènia i Can Gibert i el d’adolescents pels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís. I comença l’estructura que tenim actualment.

·         El 1999 s’organitza  a can Ninetes la primera trobada de centres oberts de Catalunya . els organitzadors van ser l’associació Esbargi i el CIJP.

 

Imatge de complement